INFORMACJE

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach

24 stycznia w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach odbyła się narada roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu brzezińskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w roku 2017. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – Włodzimierz Kalinowski, kierownictwo brzezińskiej komendy, policjanci oraz zaproszeni goście.

Wśród zaproszonych gości obecni byli Starosta Brzeziński Edmund Kotecki, Zastępca Burmistrza Miasta Brzeziny Justyna Nowak, Prokurator Rejonowy w Brzezinach Anna Witkowska Czapnik oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach bryg. Dariusz Guzek.

Na wstępie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach insp. Marcin Grzelak, który po przywitaniu wszystkich obecnych wyświetlił spot  „Zostań policjantem”, a następnie przy pomocy bardzo ciekawej i obrazowej prezentacji multimedialnej przedstawił strukturę brzezińskiej komendy oraz wyniki pracy funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego osiągnięte w minionym roku. Omawiane slajdy zawierały między innymi bardzo dobre wyniki jakie uzyskali funkcjonariusze w kontekście stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu brzezińskiego. Komendant insp. Marcin Grzelak zaprezentował również wszystkie ważniejsze działania profilaktyczne przeprowadzone przez brzezińskich funkcjonariuszy w tym dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa  oraz etosu i historii Policji.

Następnie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach mł. insp. Piotr Szustowski przedstawił bardzo dobre wyniki osiągnięte w 2017 roku przez pion kryminalny. W tym czasie na terenie powiatu brzezińskiego stwierdzono 527 przestępstw, z czego 437 zostało wykrytych. Wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 82,3%, co znacznie przewyższa średnią wojewódzką - 67,2%. Warto podkreślić, że wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych w brzezińskiej komendzie był również na wysokim poziomie 72,9% przy średniej wojewódzkiej 55,6%. Podobna sytuacja ma miejsce jeśli porównamy przestępstwa w tzw. 7 kategoriach (bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze oraz uszkodzenie mienia) w których wykrywalność ukształtowała się na poziomie 53,5% przy średniej województwa 36,3%. Tak bardzo dobre wyniki wzbudziły w zaproszonych gościach duże zadowolenie.

Na zakończenie Komendant insp. Marcin Grzelak przedstawił założenia i działania planowane na rok 2018 i zaprosił przybyłych gości do obejrzenia współfinansowanych przez Starostę Brzezińskiego Edmunda Koteckiego oraz Wójtów Gminy Brzeziny, Dmosin, Jeżów i Rogów radiowozów, które przyczynią się do skuteczniejszego przemieszczania się w trakcie służby, a co za tym idzie do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu brzezińskiego.

Powrót na górę strony