INFORMACJE

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

1 czerwca zakończył się w Komendzie Powiatowej w Brzezinach cykl dwutygodniowych szkoleń dla funkcjonariuszy tutejszej jednostki Policji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wykfalifikowany funkcjonariusz mł. asp. Zbigniew Cupryn posiadający tytuł ratownika pierwszej pomocy od 22 maja do 1 czerwca br. przeprowadził kilka szkoleń dla brzezińskich funkcjonariuszy przybliżając tematykę pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczący w szkoleniach policjanci mogli wzbogacić swoją wiedzę teoretyczną w trakcie wyświetlanych prezentacji multimedialnych, które zawierały min. informacje o bezpieczeństwie własnym i osób poszkodowanych, jak wykonać szybkie badanie urazów oraz wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową. Ponadto jak reagować w przypadku omdlenia, odmrożenia, padaczki lub porażenia prądem elektrycznym. Nie obyło się również bez praktycznych zajęć z wykorzystaniem tzw. fantomów i automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Uzyskana w ten sposób wiedza teoretyczna i praktyczna bez wątpienia będzie przydatna w codziennej służbie.

Powrót na górę strony