INFORMACJE

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa

11 października w ramach programu Komendy Głównej Policji pn. „TWOJE BEZPIECZEŃSTWO – NASZA SPRAWA, PRACA W HOLANDII” na terenie powiatu brzezińskiego miała miejsce wizyta zagranicznej delegacji Policji z Holandii.

Wizyta podzielona była na dwa etapy i jej celem było przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zapobiegania handlu ludźmi. Pierwszy etap spotkania odbył się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach i w ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny” skierowany był do młodzieży ponadgimnazjalnej oraz osób bezrobotnych. Przed spotkaniem osoby, które przybyły na spotkanie na specjalnie przygotowanym przez brzezińskich policjantów stoisku mogły zapoznać się z warunkami przyjęcia do służby w Policji, jak wygląda procedura przyjęcia i jakie dokumenty należy złożyć. Ponadto osoby odwiedzające policyjne stoisko w rozmowie z terenowymi dzielnicowymi mogły także zapoznać się z realizowanymi programami Dzielnicowy Bliżej Nas, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda. 

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach insp. Marcin Grzelak, który po przywitaniu zgromadzonych gości wprowadził ich w tematykę wykładu oraz przybliżył młodzieży różnorodną i ciekawą pracę w Policji zachęcając do wstąpienia w policyjne szeregi. Następnie podkom. Katarzyna Świątek z Komendy Głównej Policji zapoznała zgromadzone osoby z ideą i celami tego typu spotkań. Poinformowała zebrane osoby, że powiat brzeziński jest 71 powiatem, na terenie którego organizowane są spotkania z przedstawicielami Policji holenderskiej, a następnie przekazała głos Ireeanie de Ruig. Funkcjonariuszka Policji holenderskiej rozpoczęła wykład w języku niderlandzkim, a następnie przeszła na język angielski, a po krótkiej chwili przywitała zgromadzone osoby w języku polskim. Wytłumaczyła zebranym, że był to celowy zabieg, gdyż sporo Polaków wyjeżdża szukać pracy za granicą nie znając języka kraju, do którego się wybiera. Na podstawie posiadanych informacji przekazała, że 13% młodych osób wyjeżdża po zakończeniu nauki, do pracy na terenie Unii Europejskiej, a z ogółu wyjeżdżających taki sam odsetek trafia do pracy w Holandii. Z tych 13% które wyjeżdżają do Holandii, 4% staje się ofiarą handlu ludźmi. Następnie Ireeana de Ruig przy pomocy bardzo ciekawej i różnorodnej prezentacji multimedialnej przeprowadziła dla zgromadzonych wykład dotyczący zatrudniania na terenie Holandii, oraz związanych z tym przypadków handlu ludźmi, w tym pracy przymusowej. Holenderska funkcjonariuszka poruszyła problemy związane z tym, w jaki sposób należy poszukiwać pracy, pod jakim kątem zwrócić uwagę na zachowania pracodawcy wobec pracowników, a także gdzie i w jaki sposób można poszukiwać pomocy w przypadku dotknięcia wskazanym procederem.

Drugi etap szkolenia dzięki uprzejmości Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej – Marii Sadzewicz - Nowak odbył się w sali konferencyjnej w Centrum Folkloru Polskiego – „Żywy Skansen” w Nagawkach. Na wykład delegacji Policji z Holandii przybyli kuratorzy zawodowi działający przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach, przedstawiciele Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu brzezińskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Straży Granicznej oraz delegacje funkcjonariuszy z komend garnizonu łódzkiego. Ta część szkolenia poświęcona była działaniom służb mającym na celu zapobieganie i zwalczanie zjawiska handlu ludźmi. Ireeana de Ruig przekazała uczestnikom spotkania, informacje o działaniach Policji holenderskiej, sposobach i symptomach, które mogą świadczyć o zaistnieniu zjawiska handlu ludźmi, a także roli poszczególnych podmiotów w niwelowaniu tego zjawiska. Przekazując informacje na temat zwalczania zjawiska handlu ludźmi przez Policję holenderską, wskazała na dużą rolę polskiej Policji – nie tylko w zakresie współpracy i wymiany informacji, ale także informowaniu osób udających się do pracy za granicą o zagrożeniach i przekazywaniu informacji o przypadkach handlu ludźmi uzyskanych od osób, które powróciły z pracy na terenie Holandii. Tego typu spotkania pozwolą na zharmonizowanie współpracy zainteresowanych tą tematyka służb i przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa nie tylko na terenie powiatu brzezińskiego, ale również całego województwa łódzkiego.

Powrót na górę strony