INFORMACJE

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji

We wtorek 18 lipca w KPP w Brzezinach odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Przybyłych gości, wśród których byli m.in. z-ca komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski, prokurator rejonowy Anna Witkowska-Czapnik, ks. dziekan Marek Balcerak, starosta brzeziński Edmund Kotecki, przewodniczący rady powiatu Marian Krasiński, z-ca burmistrza Brzezin Justyna Nowak, przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Kędzia, przewodniczący Rady Gminy Jeżów Krzysztof Orłowski, wójt gminy Brzeziny Barbara Hojnacka, wójt gminy Rogów Daniel Kołada, z-ca wójta gminy Dmosin Arkadiusz Garnys, komendant powiatowy PSP Jarosław Tomaszewski powitał komendant powiatowy Policji Cezary Petrus.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej przedstawiającej osiągnięcia brzezińskich policjantów w minionym półroczu. Na podkreślenie zasługuje fakt bardzo dobrych wyników najmniejszej komendy powiatowej w garnizonie łódzkim. Przypomnijmy, że KPP Brzeziny w rankingach wykrywanych przestępstw zajmuje I miejsce w województwie o czym pisaliśmy tydzień wcześniej. Wyrazem dobrej współpracy z samorządami były podziękowania i życzenie złożenie przez przedstawicieli poszczególnych samorządów. Starosta Edmund Kotecki przekazał trzy laptopy zakupione z budżetu powiatu.

Święto Policji stało się okazją do wręczenia wyróżnień i awansów. 

Podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji, które odbyły się 15 lipca br. w Skierniewicach z rąk zastępcy komendanta głównego Policji Jana Lacha mianowanie na wyższy stopień młodszego inspektora otrzymał I zastępca komendanta powiatowego Policji w Brzezinach  Piotr Szustowski. Za wzorowe wykonywanie obowiązków w służbie , przejawianie inicjatywy oraz systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych  komendant główny Policji  w drodze przedterminowego mianowania na wyższy stopień podinspektora Policji mianował naczelnika Wydziału Kryminalnego Przemysława Potasiaka.

 Ponadto mianowanie na stopień aspiranta sztabowego otrzymali: Krzysztof Piechota, Michał Ziółkowski, na stopień starszego aspiranta: Piotr Boruta, na aspiranta: Sławomir Krakowiak, na sierżanta sztabowego: Bogumiła Pabiańczyk, na starszego sierżanta: Rafał Jóźwicki, Sławomir Rzetecki, na sierżanta: Artur Skwarka, Michał Szostak. Rozkazy personalne podpisał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński. Natomiast rozkaz personalny o mianowaniu na stopień starszego posterunkowego dla Daniela Czułno podpisał Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach.

Wśród wyróżnionych znalazł się również nadkom. Zbigniew Knap, który postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał srebrny medal za długoletnią służbę. Brązowe odznaki „Zasłużonego Policjanta” nadane decyzją MSWiA otrzymali asp. Włodzimierz Siemiątkowski oraz mł. asp. Jarosław Sobieszkoda.   Postanowieniem Prezydenta RP na stopień podkomisarza awansowany został Włodzimierz Tyralski. Korpus oficerski zasilił także Tomasz Żaczek.

Podczas uroczystej odprawy jaka miała miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendant Wojewódzki na ręce Włodzimierza Siemiątkowskiego i Jakuba Rożej złożył serdeczne gratulacje za sprawne przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, które doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawcy licznych kradzieży dokonanych w placówkach handlowych na terenie województwa łódzkiego. Komendant  wojewódzki przekazał wyrazy uznania za wykazane zaangażowanie, skuteczność działania oraz profesjonalizm, dodając, że ich służba i praca przyczynia się do budowania coraz wyższego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców województwa.

Komendant Powiatowy  Policji w Brzezinach Cezary Petrus za profesjonalizm działań skutkujących uratowaniem życia ludzkiego , zaangażowanie w służbie , wzorowe wykonywanie  bieżących czynności służbowych , inicjatywę własną oraz empatię dla osób wyróżnił pochwałami Przemysława Fiksa oraz Artura Skwarkę, zaś nagrodami motywacyjnymi – za szczególne osiągnięcia pracowników i  funkcjonariuszy KPP Brzeziny. Poza  widoczną poprawą bezpieczeństwa , wzrostem zadowolenie mieszkańców z pracy naszych „ stróży prawa ” – miło zauważyć , że nasi policjanci znajdują uznanie u swoich przełożonych , również najwyższego szczebla. Jest to kolejne Święto Policji, w którym tak licznie reprezentowana grupa brzezińskich policjantów uzyskuje dodatkowe awanse, wyróżnienia, nagrody i pochwały. Komendant Cezary Petrus podziękował  nie tylko swoim policjantom i pracownikom, ale również mieszkańcom powiatu brzezińskiego , władzom samorządowym powiatu , miasta i gmin,  za troskę o sprawy bezpieczeństwa. To z  udziałem wsparcia mieszkańców  w kwestiach bezpieczeństwa  możliwe są tak pozytywnie oceniane działania brzezińskich policjantów.

 

Źródło: Brzeziński Informator Samorządowy nr 29 (666)

 

 

{PLAYER:9021}

 

  • zaproszeni goście
  • Święto Policji
  • Święto Policji
  • Święto Policji
  • Święto Policji
  • Święto Policji
  • Święto Policji
  • Święto Policji
  • Święto Policji
Powrót na górę strony