INFORMACJE

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach

31 stycznia 2020 roku w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach odbyła się uroczystość pożegnania mł. insp. Tomasza Kowalczyka dotychczasowego zastępcy komendanta powiatowego Policji w Brzezinach i powitania nowego, którym został mł. insp. Tomasz Jarmakowski.

W uroczystości uczestniczyli m.in. starosta brzeziński Renata Kobiera, wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz, prokurator rejonowy Anna Witkowska- Czapnik, z-ca burmistrza Brzezin Jakub Piątkowski, wójt gminy Jeżów Mariusz Guzicki, wójt gminy Rogów Daniel Kołada, z-ca wójta gminy Brzeziny Lechosław Adamczyk, z-ca wójta Gminy Dmosin Arkadiusz Garnys, komendant powiatowy PSP w Brzezinach Dariusz Guzek oraz brzezińscy policjanci, których powitał Marcin Grzelak komendant powiatowy Policji w Brzezinach

Rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dniem 4 lutego zwolniony został ze służby mł. insp. Tomasz Kowalczyk z-ca komendanta powiatowego Policji w Brzezinach, który 20 stycznia zwrócił się z prośbą o zwolnienie ze służby w Policji w związku z nabyciem prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30- lat wysługi emerytalnej. Także rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi od dnia 5 lutego został delegowany z urzędu do czasowego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach mł. insp. Tomasz Jarmakowski, któremu powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku I zastępcy komendanta powiatowego policji w Brzezinach do czasu powołania. Delegowanie mł. insp. Tomasza Jarmakowskiego podyktowane jest to koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania KPP w Brzezinach.

Odchodzący ze stanowiska z-cy komendanta KPP Brzeziny Tomasz Kowalczyk został przyjęty do służby w Policji w październiku 1990 roku i jest zaliczany jest do grana policjantów, którzy osiągnęli 30 lat służby. Zaczynał w patrolu, poprzez różne stanowiska dowodzenia w tym  przez 12 lat pełnił służbę na stanowisku kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi,  był zastępcą komendanta powiatowego Policji w Pajęcznie, a przez ostatni rok był wsparciem dla komendanta powiatowego Policji w Brzezinach. „Tomasz Kowalczyk podjął decyzję, przed którą my także staniemy w przyszłości. Sam podjął taką decyzję, dochodząc do wniosku, że zrobił już tyle, oddał już tyle serca Policji i ojczyźnie, że jest to już czas i należy mu się odpoczynek. W dowód uznanie za 30 lat twojej służby, przygotowaliśmy szable z napisem <<Bóg, honor, ojczyzna>>, Wiem, że ta szabla będzie dla ciebie dobrym wspomnieniem tej naszej policyjnej służby- mówił komendant Marcin Grzelak. Pamiątkowy grawerton w imieniu policjantów wręczył naczelnik wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Brzeziny Dariusz Kurek, a panie z KPP Brzeziny kwiaty i upominek.

„Komendant Wojewódzki Policji podjął decyzję, że wsparciem dla mnie będzie mł. insp. Tomasz Jarmakowski. Jesteśmy rówieśnikami pod względem wieku i czasu służby w Policji. Przygodę z mundurem rozpoczęliśmy w 1992 roku. Tomasz Jarmakowski był wieloletnim pracownikiem pionu operacyjnego. Zasłużył się założeniem w Komendzie Wojewódzkiej struktur komórki ds. werbunku i operacji specjalnych. Ma ogromne doświadczenie operacyjne. Przez 7 lat był naczelnikiem Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach, gdzie przez ostatnie 3 lata był zastępcą komendanta.  Komendant wojewódzki uznał, że wsparcie ze strony tak doświadczonego policjanta jakim jest mł. insp. Tomasz Jarmakowski przynależy się dzisiaj Brzeziną, a ja z tego się cieszę. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie układała się bardzo dobrze.

Uroczystość pożegnania dotychczasowego z-cy komendanta i powitanie nowego zakończyło wręczenia gratulacji, kwiatów i upominków przez zaproszonych gości, a odchodzący na emeryturę Tomasz Kowalczyk zaprosił uczestników spotkania na pożegnalny tort. 

  • Komendant insp. Marcin Grzelak wraz odchodzącym i powołanym zastępcą komendanta oraz zaproszonymi gośćmi
  • Komendant insp, Marcin Grzelak wręcza pamiątkową szablę swojemu zastępcy
  • Komendant insp. Marcin Grzelak wita swojego zastępcę mł. insp. Tomasza Jarmakowskiego
Powrót na górę strony