INFORMACJE

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne wyróżnienia dla brzezińskich policjantów

2 września w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi podczas uroczystej zbiórki zostali wyróżnieni kolejni brzezińscy policjanci - kom. Marta Gałązka oraz asp. szt. Krzysztof Piechota. Z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego, asp. szt. Krzysztof Piechota odebrał (jako jeden z sześciu w garnizonie łódzkim) wyróżnienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast kom. Marta Gałązka została wyróżniona nagrodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Asp. szt. Krzysztof Piechota posiada cechy, które predestynują do pełnienia policyjnej służby. To jego dochowanie roty policyjnego ślubowania o niesieniu pomocy obywatelom nawet z narażeniem życia – ma konkretny wymiar:

 

- w dniu 30 kwietnia 2016 roku w czasie wolnym jadąc prywatnym pojazdem drogą K-72 w kierunku Rogowa zauważył leżący na dachu w przydrożnym rowie rozbity samochód osobowy. Niezwłocznie zatrzymał się i podbiegł do rozbitego pojazdu. Po zbliżeniu się do pojazdu zauważył, że z pod maski silnika wydobywa się dym oraz z wlewu paliwa wypływała ciecz o zapachu benzyny. Nie zważając na bezpośrednie, realne zagrożenie wybuchem - niezwłocznie przystąpił do akcji ratunkowej. Po dostaniu się do wnętrza pojazdy przez tylne drzwi zobaczył, że w pojeździe na przednich siedzeniach znajdują się dwaj mężczyźni zapięci w pasy. Jedna z tych osób był nieprzytomna. Po odpięciu pasów, z pomocą innego przybyłego na miejsce kierowcy, st. aspirant K. Piechota wyciągnął poprzez tylne drzwi poszkodowanego mężczyznę - kierowcę. Po ponownym udaniu się do samochodu zauważył, że z pojazdu w dalszym ciągu wylewa się benzyna, a z pod deski rozdzielczej zaczął wydobywać się intensywniejszy dym, co świadczyło o zwarciu instalacji elektrycznej. Z uwagi na uszkodzenia pojazdu nie było możliwości odcięcia zasilania (odłączenia akumulatora). Pomimo bardzo dużego ryzyka, iż może dojść do zapłonu auta, starszy aspirant Krzysztof Piechota nie zważając na swoje życie i zdrowie przystąpił do wydobycia z auta drugiego z mężczyzn. Po wejściu do środka na kolanach otworzył z zamka drzwi i wspólnie z innymi postronnymi mężczyznami przy użyciu siły wykrzywił je w taki sposób, że można było z pojazdu wydostać drugiego z mężczyzn - pasażera. Mężczyzna ten cały czas był nieprzytomny , wyczuwalne było tętno , znajdował się w niebezpiecznej pozycji –  nienaturalnego wciśnięcia głowy w pojazd .Po wyciągnięciu z samochodu mężczyzna ten - do czasu przyjazdu załogi pogotowia miał kontrolowane parametry życiowe przez  st. aspiranta Krzysztofa Piechotę . Mężczyzna ten odzyskał przytomność. Obu uratowanych z zagrożonego wybuchem samochodu przewieziono do szpitala. W powyższej sprawie – wypadku drogowego prowadzone było dochodzenie.

Natychmiastowa reakcja , błyskawiczne i profesjonalnie przeprowadzone działania ratujące życie -pozwoliły uniknąć tragedii, która mogła mieć tragiczne skutki dla dwóch osób. Krzysztof Piechota jest aktywnym społecznikiem - strażakiem ochotnikiem OSP w Jesieninie gm. Rogów. Nabyte doświadczenie w ratowaniu życia, zdrowia i mienia jest przydatne również w codziennej służbie.

Asp. szt. K. Piechota będąc policjantem w pełni wypełnia misję i służbę wobec społeczeństwa. Swoje obowiązki nie traktuje jako etatową pracę, ale jako służbę w każdym zauważalnej potrzebie. O jego zaangażowaniu w służbę wymagającą empatii,  pasji, poświęceń świadczy kolejne zdarzenie z jego udziałem :                    

- w dniu 14 marca 2016 roku po zakończonej służbie w celach prywatnych udał się do firmy „Kospol” w Brzezinach. W trakcie  rozmowy z właścicielem firmy ujawnił kradzież pojazdu marki VW Craffter ,wystawionego na sprzedaż z placu  firmy. St. asp. Krzysztof Piechota powiadomił telefonicznie o zaistniałym zdarzeniu dyżurnego KPP w Brzezinach oraz pełen inicjatywy własnej oraz policyjnej dociekliwości – rozpoczął poszukiwania skradzionego samochodu. W wyniku intensywnych, około 30 minutowych poszukiwań pojazdu, na terenie powiatu sąsiedniego w miejscowości Gałkówek zauważył poszukiwany pojazd m-ki VW Craffter kierowany przez n/n mężczyznę. Po jego wyprzedzeniu zmusił kierującego  do zatrzymania oraz przy użyciu chwytów obezwładniających ujął sprawcę kradzieży, który podczas zatrzymania stawiał czynny opór. W powyższej sprawie w dniu 15.03.2016 roku wszczęto dochodzenie, w ramach którego Zbigniewowi A przedstawiono zarzut o czyn z art. 278§1 KK oraz art. 178a§1 KK.

Niewątpliwie profesjonalizm, zaangażowanie, determinacja w działaniu oraz bohaterska postawa poza służbą zaprezentowana przez aspiranta sztabowego Krzysztofa Piechotę zasługuje na najwyższe uznanie oraz stanowi wzór do naśladowania. Jego postawa przyczynia się do poprawy wysokiego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz buduje tak ważny społecznie etos służby i pozytywny wizerunek policjanta.

 

 

Kom. Marta Gałązka poza wykonywaniem swoich obowiązków służbowych aktywnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyła w przygotowaniu pierwszej w województwie łódzkim konferencji pt. ”Dzielnicowy bliżej nas". Zaprojektowała logo, które było motywem przewodnim spotkania. Stworzyła projekty ulotek, plakatów oraz materiałów, które służyły do promocji wydarzenia. W celu promowania kampanii wykonała również fotografie dzielnicowych, które posłużyły następnie do rozpowszechnienia wizerunku dzielnicowych w terenie poprzez rozpropagowanie materiałów reklamowych ze zdjęciami i danymi kontaktowymi. Dodatkowo koordynowała całość zadań związanych z organizacją konferencji, nadzorując osoby zaangażowane w działania, jak również osobiście prowadząc szereg czynności dotyczących spraw organizacyjnych, technicznych i logistycznych. Aktywnie uczestniczyła również w samej konferencji, dbając o porządek wystąpień, prezentowała tematy i sylwetki prelegentów. Z uwagi na różnorodność obowiązków na zajmowanym stanowisku zadania związane z organizacją konferencji realizowała z poświęceniem czasu wolnego. Dodatkowo w ramach przybliżenia i propagowania programów prewencyjnych uczestniczyła w organizowanych spotkaniach i imprezach na terenie powiatu brzezińskiego, w trakcie których poza prowadzonym naborem do służby w Policji, przybliżała zadania i pracę Policji, budowała pozytywne relacje ze społeczeństwem, będące podwalinami do współpracy i realizacji wspólnych zadań. W związku z posiadanymi uprawnieniami, w ramach przygotowania do konferencji przeprowadziła szkolenia dla wszystkich funkcjonariuszy Zespołu Dzielnicowych w formie indywidualnych konsultacji, połączonych z ćwiczeniami pod tytułem „Skuteczna komunikacja interpersonalna, czyli jak rozmawiać z ludźmi by uważali, że warto Cię słuchać”, dzięki którym dzielnicowi otrzymali narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, poznali zasady komunikacji niewerbalnej, werbalnej, wokalnej, oraz zwiększyli efektywność komunikacji w rozmowach i wystąpieniach.

Nadmienić należy, że to już kolejni brzezińscy policjanci wyróżnieni w tym roku  przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego. Już w lutym podobne wyróżnienia otrzymali nadkom. Przemysław Potasiak oraz asp. szt. Przemysław Gola za wieloczynową sprawę dotyczącą oszustw gospodarczych.  Podkom. Włodzimierz Tyralski, asp. Piotr Boruta oraz sierż. szt. Krzysztof Eliasiewicz, za wykrycie i zatrzymanie sprawcy rozboju na stacji paliw w Brzezinach.   Natomiast asp. Włodzimierza Siemiątkowskiego i sierż. szt. Jakuba Rożej  za sprawne przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, które doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawcy licznych kradzieży dokonanych w placówkach handlowych na terenie województwa łódzkiego. Ciężka i sumienna praca brzezińskich policjantów ma odzwierciedlenie w najlepszej w województwie wykrywalności przestępstw. Spadająca dynamika (ilość przestępstw) połączona z zatrzymaniami, to efekt służby pełnej pasji i profesjonalizmu. Cieszy sytuacja, że tego typu zaangażowanie jest doceniane przez wyższych przełożonych policjantów.

  • wyróżnieni policjanci
  • wyróżnieni policjanci
  • wyróżnieni policjanci
  • wyróżnieni policjanci
Powrót na górę strony