INFORMACJE

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny Doborowy Czwartek przed nami

Zapraszamy osoby zainteresowane służbą w Policji 16 marca 2023 roku na Doborowy Czwartek do Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Spotkanie dla osób zainteresowanych odbędzie się 16 marca 2023 roku w godzinach 14.00- 16.00. Udzielimy wszelkich informacji na temat wymagań stawianych kandydatom, omówimy procedurę przyjęć i wyjaśnimy jak wygląda rekrutacja do służby. W spotkaniu będą uczestniczyli funkcjonariusze różnych pionów, aby przybliżyć specyfikę służby w różnych wydziałach.
Oto terminy przyjęć do służby w Policji na rok 2023:
   
    • 5 maja
    • 3 lipca
    • 23 sierpnia
    • 27 października
    • 28 grudnia

Przypominamy, że służbę w Policji może pełnić:
    • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
    • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych;
    • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
    • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
    • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
    • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej, strona numer 9).
Służba w Policji zapewnia:
    • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,
    • gwarancję stałych warunków pracy,
    • ciekawą pracę,
    • możliwość rozwoju zawodowego,
    • różnorodny system szkoleń,
    • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie),
    • rozbudowany system socjalny
    • po 25 latach służby nabycie praw emerytalnych.
Zapraszamy!
Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach.
Szczegółowych informacji udziela:
Zespół do Spraw Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 5
tel. 47 8426 312
aspirant Mariusz Chmiel

 

Powrót na górę strony