INFORMACJE

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Awanse i odznaczenia w brzezińskiej komendzie Policji

29 lutego 2024 roku w Sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach odbyło się spotkanie, podczas którego Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach insp. Marcin Grzelak wręczał awanse i odznaczenia. Nie obyło się również bez pożegnania.

Ten dzień zapisał się jako jeden ze szczególniejszych w życiu brzezińskiej komendy Policji. Na wstępie Komendant insp. Marcin Grzelak wręczył asp. sztab. Sławomirowi Masłocha Brązową Odznakę Zasłużonego policjanta przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, gratulując i życząc dalszych sukcesów. Następnie z niebieskim mundurem pożegnała się Pani Naczelnik Wydziału Kryminalnego komisarz Joanna Radka, która z dniem 23 lutego 2024 roku przeszła na zasłużoną emeryturę. Poza pożegnaniem były również gratulacje dla awansowanych funkcjonariuszy i tak – dotychczasowy zastępcza naczelnika komisarz Marek Kotynia został awansowany na Naczelnika Wydziału Kryminalnego brzezińskiej komendy Policji, a jego zastępcą została podkomisarz Wioletta Pawlik-Gałęziewska. Wszystkim awansowanym gratulujemy, a odchodzącej na emeryturę życzymy zasłużonego wypoczynku.
starszy aspirant Mariusz Chmiel

 

  • Komendant gratuluje otrzymanego odznaczenia.
  • umundurowani policjanci stoją wraz z Komendantem.
  • Komendant żegna się z panią naczelnik odchodzącą na emeryturę.
  • odchodząca naczelnik stoi wraz z Komendantem i jego zastępcą.
  • Komendant składa gratulacje zastępcy naczelnika.
  • Komendant składa gratulacje Naczelnikowi.
Powrót na górę strony