INFORMACJE

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE 

3 kwietnia 2024 roku w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rewicy z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach insp. Marcina Grzelaka odbyła się debata pt. „Zagrożenia społeczne, a w szczególności oszustwa metodą na……”.

Na wstępie głos zabrał gospodarz terenu, sołtys Zbigniew Rudnicki, który przywitał zaproszonych gości i wspólnie z dzielnicowym tego rejonu mł. asp. Rafałem Jóżwickim przybliżyli ideę debaty. Następnie głos zabrał funkcjonariusz Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii brzezińskiej komendy Policji mł. asp. Łukasz Wojtysiak, który zaprezentował zebranym film dotyczący oszustw metoda na wnuczka, policjanta i urzędnika. Omówił również bardzo ciekawą prezentację multimedialną przestrzegając wszystkich przed tego typu zdarzeniami. Po tym wystąpieniu głos zabrał dzielnicowy mł. asp. Rafał Jóźwicki, który omawiając szeroko pojmowane bezpieczeństwo na obszarach wiejskich – wskazywał na procedury odnalezienia niewybuchu podczas wykonywania prac polowych - wskazując na istotną rolę w tym zagadnieniu policyjnych programów i aplikacji jakimi są „Dzielnicowy bliżej nas” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Na zakończenie wszyscy przybyli na debatę wypełnili ankiety wskazując na potrzeby społeczności lokalnej. Natomiast funkcjonariuszka Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii st. post. Aleksandra Witecka przedstawiła zgromadzonym walizkę edukacyjną, która zawierała materiały związane z problematyką narkotykową. Wszystkie obszary tematyczne debaty cieszyły się dużym zainteresowaniem w śród zebranych i z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa. 
starszy aspirant Mariusz Chmiel
 

  • umundurowany policjant wita zebranych na debacie gości.
  • umundurowany policjant omawia prezentację multimedialną.
  • umundurowany policjant przedstawia walizkę edukacyjną.
Powrót na górę strony