Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach

 

insp. Marcin Grzelak

                                                                                                                                                   
     
Inspektor Marcin Grzelak urodził się w 1971 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął  16 sierpnia 1994 roku. Od początku pełni służbę w garnizonie Łódzkim.
Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
•    Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VII w Łodzi
•    Komendant Komisariatu Policji VII w Łodzi
•    Komendant Komisariatu Policji VI w Łodzi
•    I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi
•    Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu
•    od 14.04.2017 roku Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach
Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:
•    Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę
•    Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant
•    Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
•    Złota Odznaka Zasłużony Policjant
•    Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa
 
Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach:
tel. 47 842 63 33
adres e-mail: komendant@brzeziny.ld.policja.gov.pl

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach
 

 mł. insp. Wojciech Świercz

 

 

 

 

Powrót na górę strony