STRUKTURA KPP

 

STRUKTURA KPP
 
 
TELEFON
 
Sekretariat KPP
47 842 63 33
 
Oficer dyżurny KPP
47 842 63 30
 
 
Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo -
Informacyjnych
47 842 63 29
 
Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
47 842 63 35
47 842 63 55
 
Wydział Kryminalny
47 842 63 14
47 842 63 44
 
Zespół ds. Kadr i Szkolenia
47 842 63 12
 
Zespół ds. OIN
47 842 63 47
 
Zespół Ewidencji, Rozliczeń
i Zaopatrzenia
47 842 63 50
 
Zespół ds. Informatyki
Zespół ds. Nieletnich i Patoligii
47 842 63 32
47 842 63 15
 

 

Powrót na górę strony