Gmina Rogów, Rejon służbowy nr 6

Gmina Rogów, Rejon służbowy nr 6

Gmina Rogów, Rejon służbowy nr 6 – dzielnicowy st. asp. Sławomir Stańczyk

telefon służbowy nr 690-115-511
adres e-mail:
dzielnicowy.brzeziny6@brzeziny.ld.policja.gov.pl

„ Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów ".

Dzielnicowy odbiera pocztę oraz połączenia telefoniczne w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 842 63 30.

Obejmuje teren gminy Rogów - wsie:
Rogów, Jasień, Józefów, Kobylin, Kotulin, Marianów Rogowski, Mroga Dolna, Mroga Górna, Olsza, Popień, Przyłęk Duży,Przyłęk Mały, Rogów Parcela, Rogów Wieś, Romanówek, Stefanów, Wągry, Wągry Nowe, Zacywilki.

 

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

- główny zdiagnozowany problem:

Rejon służbowy nr VI - obejmujący teren gm. Rogów, obsługiwany jest przez dzielnicowego st. asp. Sławomira Stańczyka. Z analizy zdiagnozowanych potrzeb społecznych mieszkańców gminy Rogów oraz KMZB, wynika, że podstawowym problemem jest zły stan techniczny dróg powiatowych w miejscowości Przyłęk Duży  nr. 5103E. Liczne wyrwy w jezdni, oraz brak chodników na obszarze zabudowanym stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oraz utrudniają dojazd służbom ratowniczym, wydłużając czas dojazdu.    

 

 - zakładany cel:

1)    Budowanie społecznego zaufania do Policji.
2)    Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
3)    Remont nawierzchni dróg.

 

- proponowane działania: 

1) Współpraca z Urzędem Gminy Rogów i Starostwem Powiatowym Brzeziny (zarządcą drogi).  
2) Współpraca z pracownikami terenowymi
3)Monitorowanie KMZB.
4) Spotkania ze społecznością lokalną.

 

- podmioty współpracujące:

Lokalna społeczność-  w trakcie spotkań omawianie postępów prac związanych z remontem dróg.

Urząd Gminy w Rogowie, Starostwo Powiatowe w Brzezinach – poprzez współpracę z zarządcami dróg, oddziaływanie na rzecz realizacji inwestycji remontowej.

Monitorowanie postępu prac.

 

Powrót na górę strony