Rejestracja broni pneumatycznej

Rejestracja broni pneumatycznej

Rejestracja broni pneumatycznej - Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Brzezinach - tel. 47 842 63 10

Komórka do spraw broni Zespołu Sztab Policji Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Brzezinach, w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach wykonuje zadania związane z rejestracją broni pneumatycznej, której energia kinetyczna wystrzelonego pocisku przekracza 17 dżuli (J)

Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999r o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. nr 52, poz. 525 z późn. zmianami) na podstawie art. 9 ust. 4, broń taką można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby Komendanta Powiatowego/Miejskiego Policji.

Rejestracji broni pneumatycznej dokonuje się na rzecz osoby która:

    ukończyła 18 lat,
    przedstawiła dowód zakupu broni (w terminie do 5 dni od nabycia broni),
    przedstawiła orzeczenia lekarskie i psychologiczne (uprawnionych lekarzy),
    przedstawiła informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
    dostarczyła dwie fotografie,
    dokonała opłaty skarbowej w wysokości 82 złotych.


Dostarczona dokumentacja jest podstawą wydania Karty Rejestracyjnej Broni Pneumatycznej.

Powrót na górę strony