Gmina Dmosin, Rejon służbowy nr 4

Gmina Dmosin, Rejon służbowy nr 4

Gmina Dmosin, Rejon służbowy nr 4 – dzielnicowy aspirant sztabowy Krzysztof Jatczak

telefon służbowy nr 601-371-219

adres e-mail:  dzielnicowy.brzeziny4@brzeziny.ld.policja.gov.pl

„ Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów ".

Dzielnicowy odbiera pocztę oraz połączenia telefoniczne w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 842 63 30.


Obejmuje teren gminy Dmosin - wsie:
Borki, Dmosin Wieś, Dmosin I, Dmosin II, Grodzisk, Kałęczew, Kraszew Wielki, Kuźmy, Michałów, Nadolna, Osiny, Rozdzielna, Wiesiołów, Zawady, Ząbki, Dąbrowa Mszadelska, Janów, Kamień, Kołacin, Kołacinek, Koziołki, Kraszew, Lubowidza, Nadolna Kolonia, Nagawki, Nowostawy Dolne, Szczecin, Teresin, Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa Kolonia.

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.08.2023 r. do 31.08.2024 r.

Rejon służbowy nr IV - obejmujący teren gm. Dmosin, obsługiwany jest przez dzielnicowego  
asp. sztab. Krzysztofa Jatczaka z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. W ostatnim okresie czasu na terenie Gminy Dmosin odnotowano kilka zgłoszeń które dotyczyły osób podszywających się pod pracowników instytucji publicznych oferujących do sprzedaży po atrakcyjnych cenach węgiel. Informacje takie wpływały głównie od osób starszych. Podczas pełnionych służb obchodowych lokalna społeczność informuje, że zagrożeniem oprócz wymienionego przypadku są osoby dokonujące oszustw metodą „na wnuczka”, „pracownika ZUS”, metodą „na szklankę wody”. Potencjalnymi pokrzywdzonymi mogą być osoby w podeszłym wieku, samotnie mieszkające , pozostające bez opieki najbliższej rodziny. Podczas rozmów telefonicznych są one rozpytywane na temat sytuacji rodzinnej i materialnej.

- zakładany cel: 

Wykształcenie zachowań zapobiegających oszustwom oraz kradzieżom. Informowanie osób zagrożonych tymi przestępstwami o metodach działania sprawców oraz o możliwościach radzenia sobie z takimi osobami podczas bezpośredniego kontaktu. Budowanie społecznego zaufania do Policji.

- proponowane działania: 

W trakcie służby obchodowej nawiązać kontakt z osobami zagrożonymi przestępstwem, przeprowadzać rozmowy, ostrzegać o zagrożeniu, przybliżać mieszkańcom sposób działania sprawców. Nawiązywać kontakt  z osobami zamieszkującymi w sąsiedztwie starszych osób, sołtysami i  rozmawiać z nimi na temat istniejącego problemu.

- podmioty współpracujące: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie, sołtysi oraz radni- wymiana informacji o osobach zagrożonych, zbieranie informacji o próbach działań przestępczych. Zapobieganie zdarzeniom.
Lokalna społeczność- monitorowanie rejonu i reagowanie na wszelkie próby podejmowanych działań przestępczych.

 

 

Powrót na górę strony