Gmina Dmosin, Rejon służbowy nr 4

Gmina Dmosin, Rejon służbowy nr 4

Gmina Dmosin, Rejon służbowy nr 4 – dzielnicowy asp. szt. Krzysztof Jatczak

telefon służbowy nr 601-371-219

adres e-mail:  dzielnicowy.brzeziny4@brzeziny.ld.policja.gov.pl

„ Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów ".

Dzielnicowy odbiera pocztę oraz połączenia telefoniczne w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 842 63 30.


Obejmuje teren gminy Dmosin - wsie:
Borki, Dmosin Wieś, Dmosin I, Dmosin II, Grodzisk, Kałęczew, Kraszew Wielki, Kuźmy, Michałów, Nadolna, Osiny, Rozdzielna, Wiesiołów, Zawady, Ząbki, Dąbrowa Mszadelska, Janów, Kamień, Kołacin, Kołacinek, Koziołki, Kraszew, Lubowidza, Nadolna Kolonia, Nagawki, Nowostawy Dolne, Szczecin, Teresin, Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa Kolonia.

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 Rejon służbowy nr IV - obejmujący teren gm. Dmosin, obsługiwany jest przez dzielnicowego  asp. sztab. Krzysztofa Jatczaka z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach..
 Po analizie zgłoszeń, własnych obserwacji, informacji przekazywanych przez użytkowników dróg  oraz ujawnionych wykroczeniach wnioskować można, że w rejonie nr IV w chwili obecnej głównym problemem jest nieprawidłowe parkowanie przy znajdującej się tam wysepce w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych nr 5101E-kierunek Głowno z drogą 1150Ew kierunku m. Szczecin przez interesantów udających się do Urzędu Gminy w Dmosinie. Do zjawisk tych przyczynia się również nieczytelność oznakowania. W trakcie wykonywanych obowiązków należy podjąć działania prewencyjne zmierzające do reagowania na osoby popełniające wykroczenia.  

 

 

- zakładany cel: 

Celem działań podejmowanych przez dzielnicowego będzie reagowanie na wykroczenia dotyczące nieprawidłowego parkowania oraz parkowania w rejonie skrzyżowania, kształtowanie świadomości prawnej w społeczeństwie i reagowanie we współpracy z funkcjonariuszami Referatu Ruchu Drogowego KPP Brzeziny na popełniane wykroczenia.

 

- proponowane działania: 

Reakcja na wykroczenia popełniane przez kierujących, stosowanie środków prawnych oraz współpraca z funkcjonariuszami Referatu Ruchu Drogowego. Współpraca z samorządem lokalnym oraz Starostwem Powiatowym w zakresie prawidłowego oznakowania.

 

- podmioty współpracujące: 

Lokalna społeczność, funkcjonariusze RRD KPP Brzeziny, władze samorządowe oraz Starostwo Powiatowe.

 

Powrót na górę strony