INFORMACJE

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gminna debata

18 maja 2016 roku o godzinie 17.00 w świetlicy środowiskowej w miejscowości Bogdanka odbyła się debata, która nadal wpisuje się w kontynuację konsultacji społecznych.

Z mieszkańcami miejscowości Bogdanka, Ściborów i Zalesie spotkał się Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach insp. Cezary Petrus wraz z towarzyszącymi mu funkcjonariuszami tutejszej jednostki Policji:

-Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach podinsp. Piotrem Szustowskim;
-Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Dariuszem Kurkiem;

-Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Piotrem Kryźbą;
- terenowym dzielnicowym asp. szt. Robertem Falem.

Na debacie obecni byli również przedstawiciele władz gminy Brzeziny - Zastępca Wójta Lechosław Adamczyk, radni Rady Gminy Elżbieta Ołubek oraz Paweł Zybała. Tematem spotkań było szeroko rozumiane bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu brzezińskiego i gminy Brzeziny w 2015 roku ze szczególnym zwróceniem uwagi na tworzenie map zagrożeń. Komendant C. Petrus powitał zgromadzonych i wprowadził w zagadnienie debaty. Natomiast Zastępca Komendanta P. Szustowski w interesujący sposób przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił bardzo dobre wyniki pionu kryminalnego za 2015 roku i pierwsze cztery miesiące 2016 roku. Ponadto Naczelnik D. Kurek obszernie przedstawił zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drogach. Miłym zaskoczeniem dla uczestników spotkania były prezenty z jakimi przyjechali policjanci. Uczestnicy spotkania otrzymali elementy odblaskowe, które pozwolą każdemu z nich stać się bardziej widocznymi po zmroku na drodze.

Kolejną częścią spotkania było zaprezentowanie filmów dotyczących kradzieży i oszustw na szkodę starszych osób, które jak zwykle były żywiołowo komentowane przez uczestników spotkania. Każdy z uczestników mógł wyrazić swoją opinię o poczuciu bezpieczeństwa, miejscach uznanych za niebezpieczne czy rodzaju zagrożeń z jakim najczęściej się spotyka. Uzyskane w ten sposób informacje oraz wysłuchane i zanotowane podczas spotkania wszystkie wnioski, uwagi i podpowiedzi, będą bardzo pomocne i uwzględnione w tworzonych MAPACH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

Powrót na górę strony