INFORMACJE

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna, czyli podsumowanie pracy brzezińskich policjantów w 2023 roku

28 lutego 2024 roku w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku, które przedstawił Komendant inspektor Marcin Grzelak. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych oraz prokuratury.

W odprawie wzięli udział Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach inspektor Marcin Grzelak, zastępca komendanta młodszy inspektor Paweł Ciechanowski, naczelnicy i kierownicy brzezińskiej komendy policji. Wśród zaproszonych gości byli Starosta Brzeziński Renata Kobiera, wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz, Prokurator Rejonowy w Brzezinach Anna Witkowska Czapnik, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach Barbara Kosma, Burmistrz Brzezin Ilona Skipor, Burmistrz Jeżowa Mariusz Guzicki oraz zastępca Wójta Gminy Brzeziny Lechosław Adamczyk.
Na wstępie  Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach inspektor Marcin Grzelak przywitał zaproszonych gości oraz kadrę kierowniczą brzezińskiej komendy. Komendant omówił struktury etatowe poszczególnych wydziałów, zaprezentował wyniki osiągnięte przez policjantów realizujących swoje działania na terenie powiatu oraz główny kierunek pracy na 2024 rok. W trakcie wystąpienia Komendant podziękował przedstawicielom wszystkich władz samorządowych za codzienną współpracę z naszą jednostką. Zwrócił uwagę jak ważne jest ich wsparcie, także to finansowe. Podziękował również wszystkim uczestnikom odprawy za wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
Po wystąpieniu Komendanta  głos zabrali zaproszeni goście, Starosta Brzeziński oraz Burmistrz Brzezin. W swoich wystąpieniach podziękowali brzezińskim mundurowym za rzetelnie pełnioną służbę oraz bardzo dobrą współpracę. Deklarując jednocześnie jej kontynuację.
starszy aspirant Mariusz Chmiel

 

  • kadra kierownicza wraz z zaproszonymi gośćmi słuchają przedstawianych wyników.
  • kadra kierownicza wraz z zaproszonymi gośćmi słuchają przedstawianych wyników.
  • kadra kierownicza wraz z zaproszonymi gośćmi słuchają przedstawianych wyników.
Powrót na górę strony