Handel ludźmi

Handel ludźmi

Myślisz o pracy za granicą?
Zastanawiasz się, czy pozwolić dziecku na wyjazd za granicę?
Zanim podejmiesz decyzję zapoznaj się z informacjami na temat zagrożeń, aby ich uniknąć !

Zgodnie z Protokołem o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu za handel ludźmi, a szczególnie kobietami i dziećmi, będącym uzupełnieniem Konwencji ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej - ONZ, Palermo 2000) poprzez handel ludźmi rozumie się:
działania polegające na:
wynajmowaniu
przewożeniu
przechowywaniu
przyjmowaniu
osób przy stosowaniu środków w postaci:
gróźb
użyciu siły
czy innych form przymusu
porwania
podstępu
kłamstwa
nadużycia władzy
wykorzystania bezsilności osoby
z zamiarem  wykorzystywania tych osób do celów takich jak:
prace przymusowe
zmuszanie do prostytucji i innych form wykorzystywania seksualnego
niewolnictwo i praktyki zbliżone do niewolnictwa
pobieranie organów.

Formy handlu

Handel ludźmi w celu wykorzystywania ich w przemyśle erotycznym – niektóre osoby, będące przedmiotem handlu już wcześniej są świadome tego, że będą pracować w przemyśle seksualnym. Większość z nich nie jest jednak poinformowana o warunkach, w jakich będą musiały pracować. Niektórzy trafiają do przemysłu erotycznego wbrew swej woli, w drodze oszustwa lub przy użyciu siły. Zadłużenie/niewolnicze długi, zabieranie dokumentów, przymus psychiczny i fizyczny, gwałt seksualny oraz więzienie, są to najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się osoby będące przedmiotem handlu.
Przy udzielaniu pomocy i wsparcia osobie będącej przedmiotem handlu jej pierwotna zgoda na prostytuowanie się nie jest istotna i nie może być warunkiem do udzielenia tej pomocy.

Handel ludźmi w celu zmuszania do pracy/praktyki zbliżone do niewolnictwa – ten handel jest szczególnie ukierunkowany na sektor rolnictwa, budownictwa i pracy w fabrykach. Ludzie są zmuszani do pracy w warunkach podobnych do pracy niewolniczej (przymus, wykorzystywanie, ograniczanie możliwości przemieszczania, płaca minimalna lub jej brak, itd.)

Handlowanie ludźmi przeznaczonymi do pracy w domach/pielęgnowanie – osoby te są zmuszane do nieprzerwanej pracy w niewolniczych warunkach (przymus, wykorzystywanie, ograniczanie możliwości przemieszczania, płaca minimalna lub jej brak, itd.) jako służący lub do opieki przy osobach ciężko chorych i upośledzonych.

Handel ludźmi w celu zawarcia małżeństwa z reguły z „bogatym“ cudzoziemcem. Kobiety przyjeżdżają do nieznanego środowiska, nie znając języka ani kultury, zaś ich status, w większości przypadków, jest całkowicie uzależniony od męża. Stają się niewolnicami mężów i są zmuszane do prostytucji, pracy bez wynagrodzenia, itd.

Handel ludźmi w celu zmuszania do żebractwa – kobiety, dzieci, ludzie starzy lub upośledzeni są zmuszeni do żebrania w wielkich miastach, również w innych państwach. Nie potrafią poruszać się w miejscu, w którym się znajdują, a poza tym są pod stałym nadzorem kogoś, kto im zabiera wyżebrane pieniądze.

Handel ludźmi w celu pobrania organów – młodzi ludzie czy dzieci są sprzedawani lub porywani, następnie pobiera się od nich organy, które służą do transplantacji.
Handel dziećmi - nielegalne adopcje, często zagraniczne, oraz "sprzedaż" osoby niepełnoletniej pedofilom. 

Uważaj na wyjątkowo atrakcyjne oferty biur pośrednictwa pracy, biur podróży czy agencji matrymonialnych!

Propozycja pracy w charakterze kelnerki, sekretarki, modelki, tancerki, pielęgniarki, opiekunki itp. może okazać się drogą do przymuszonej prostytucji lub niewolniczej pracy!

Uważaj na osoby wzbudzające szczególne zaufanie i zapewniające natychmiastową pomoc w wyjeździe!

Uważaj na strony internetowe, ogłoszenia i reklamy dotyczące superokazji związanych z atrakcyjną, dobrze płatną i nie wymagającą kwalifikacji pracą!

Propozycja interesującej pracy, atrakcyjnego związku, ciekawego wyjazdu turystycznego, nauki języka, zdobycia wykształcenia może okazać się pułapką!

Niefrasobliwość, naiwność i łatwowierność w kontaktach, pokusa łatwego i szybkiego zarobku  może nieodwracalnie zmienić Twoje życie!

Dziecko przekraczające granicę państwową samotnie lub bez opieki rodziców może być ofiarą handlu!

Zanim podejmiesz decyzję o wyjeździe za granicę do pracy PAMIĘTAJ:
 
- Dopełnij wszelkich formalności (sprawdź ważność swojego paszportu - jeśli wyjeżdżasz na jego podstawie i ewentualnych pozwoleń, zgromadź inne konieczne do podjęcia pracy dokumenty np.: zaświadczenia potwierdzające Twoje kwalifikacje zawodowe).

- Ubezpiecz się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia).

- Sprawdź, czy pośrednik (firma pośrednicząca) oferujący Ci pracę działa legalnie, tzn. czy jest zarejestrowany w KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) i posiada odpowiedni certyfikat (od l listopada 2005 certyfikaty wydaje Urząd Marszałka Województwa).

- Upewnij się, że Twój pracodawca istnieje! Dowiedz się o nim jak najwięcej - najlepiej od pośrednika. Poproś o adres, numer telefonu. Skontaktuj się z nim.

- Dowiedz się, na co możesz liczyć ze strony pośrednika w razie kłopotów w pracy (np. w sytuacji, kiedy praca jest inna niż oferowana lub masz problemy z pracodawcą). Poproś o zobowiązanie na piśmie.

- Dokładnie czytaj wszystkie dokumenty, które pokazuje Ci pośrednik, zwłaszcza te, które masz podpisać. Jeśli czegoś nie rozumiesz - pytaj!

- Jeśli dajesz pośrednikowi pieniądze, zawsze domagaj się pokwitowania!

- Zrób kserokopię dokumentów, które ze sobą zabierasz (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę) i zostaw bliskim (osobom, którym ufasz). Dołącz do dokumentów aktualną fotografię.

- Zostaw też adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie wyruszać w pojedynkę). Informuj bliskich o zmianach adresu i miejsca pracy.

- Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi (osobami, którym ufasz) np. raz w tygodniu o określonej porze. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon: np. przekaż pozdrowienia dla kogoś, kto nie istnieje.

Zabierz ze sobą:

1. Adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz. W razie jakichkolwiek kłopotów tam otrzymasz pomoc.

2. Słownik lub rozmówki - jeśli nie masz pewności , czy dasz sobie radę z miejscowym językiem.

3. Numer telefonu Poland direct z kraju, do którego jedziesz. Za minimalną opłatą lub za darmo możesz wówczas zatelefonować do Polski – tylko na numer telefonu stacjonarnego – nie komórki - o ile osoba, do której dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefonistka, która połączy rozmowę mówi po polsku.

4. Numer telefonu organizacji pomagającej kobietom, migrantom czy osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa. Zwykle w takiej organizacji można uzyskać poradę i pomoc.

5. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest potwierdzeniem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i jest uznawana w krajach Unii Europejskiej. Jeśli podczas pobytu za granicą zachorujesz NFZ pokryje koszty leczenia. Jednak nie wszystkie! Przed wyjazdem upewnij się, jakiego rodzaju koszty leczenia za granicą mogą być pokryte przez NFZ.

6. Telefon komórkowy z aktywnym roamingiem.

7. Pieniądze (może to być także karta kredytowa lub czeki). Zapas na „czarną godzinę", aby mieć środki na powrót do Polski.

Pamiętaj, za granicą:
- Nikt nie ma prawa więzić Cię, przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek - także do pracy!
- Masz prawo do obrony swoich praw!
- Jeśli trafiłaś na policję - czy to jako poszkodowana czy jako podejrzana, masz prawo do tłumacza - domagaj się tego.

W opracowaniu wykorzystano materiały MSWiA oraz Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi w Wydziale Kryminalnym działa
Zespół ds. Rozpoznawania i Zwalczania Handlu Ludźmi – tel.(42) 665-20-39, 665-20-33, 665-21-30.

Linki:
www.strada.org.pl
www.migranci.caritas.pl
www.msz.gov.pl
www.strazgraniczna.pl
www.nfz.gov.pl
www.britishembassy.pl
www.ambasadaniemiec.pl
www.kidprotect.pl

Policjanci  włączyli się w akcję na rzecz przeciwdziałaniu zjawiskom handlu ludźmi oraz przymuszania do prostytucji

Wiele organizacji podejmuje działania mające na celu pomoc ludziom pokrzywdzonym w ten sposób. Caritas w Warszawie zorganizował akcję „Nadzieja”, który otwiera punkty wsparcia, punkty informacyjne oraz bazy lokalowe „Bezpieczna Przystań” dla ofiar i osób szukających pomocy. Uruchomiono telefon czynny całą dobę 604-222-222

Telefon ten jest również przeznaczony dla kobiet, które chcą podjąć pracę za granicą i chciałyby się dowiedzieć jak ustrzec się przed oszustami, którzy pod pretekstem „załatwiania” pracy zajmują się handlem ludźmi oraz werbują kobiety i zmuszają do prostytucji.

W okrasie letnim w Niemczech uruchomiono również telefon alarmowy 08-000-111-777

Powrót na górę strony