Harmonogram Konsultacji Społecznych

Harmonogram Konsultacji Społecznych

Harmonogram konsultacji społecznych – na terenie powiatu brzezińskiego -  dotyczących mapy zagrożeń bezpieczeństwa :

02.02.2016r – duchowieństwo dekanatu brzezińskiego , reprezentowane przez ks. Dziekana Marka Balceraka

02.02.2016r – samorządowcy miasta Brzeziny , z burmistrzem Marcinem Plutą

03.02.2016r – samorządowcy gminy Jeżów ,  z wójtem Anną Szeligowską

03.02.2016r – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach

04.02.2016r – samorządowcy z gminy Brzeziny ,  z wójtem Barbarą Chojnacką

09.02.2016r – samorządowcy z gminy Rogów ,  z wójtem Danielem Koładą

09.02.2016r – zarząd powiatu brzezińskiego ,  ze starostą Edmundem Koteckim

12.02.2016r- członkowie i sympatycy OSP w Jordanowie

16.02.2016r – godzina 11.00 – DEBATA w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach z udziałem służb , inspekcji , wszystkich podmiotów współuczestniczących w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie powiatu brzezińskiego – ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU

18.02. 2016r –  godzina 9.00 - przedstawienie genezy , założeń , funkcjonowania mapy zagrożeń , w ramach informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa w  2015 roku – w trakcie  SESJI   RADY  MIASTA  BRZEZINY.     ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU.


18.02. 2016r – godzina 17.00 – DEBATA w świetlicy w Rewicy , gmina Jeżów
ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU.

19.02.2016r- godzina 9.30 siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach- przedstawienie genezy, założeń, funkcjonowania mapy zagrożeń- w trakcie powiatowego spotkania kierowników, przedstawicieli jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych - poświęconego obchodom XV rocznicy utworzenia powiatu brzezińskiego.

25.02.2016r – godzina 10.00 przedstawienie genezy , założeń , funkcjonowania mapy zagrożeń , w ramach informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa w 2015 roku – w trakcie SESJI   RADY   GMINY   BRZEZINY .       ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU.

25.02.2016r – godzina 13.00 przedstawienie genezy , założeń , funkcjonowania mapy zagrożeń , w ramach informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa w 2015 roku – w trakcie SESJI   RADY   GMINY   DMOSIN .       ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU.


01.03.2016r – godzina 14.00 - przedstawienie genezy , założeń , funkcjonowania mapy zagrożeń , w ramach informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa w  2015 roku –w trakcie SESJI   RADY  POWIATU  BRZEZIŃSKIEGO .                              

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU.

23.03.2016r - godzina 14.00 w budynku Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych  "Senior-Wigor" w Brzezinach ul.Sportowa 1, 95-060 Brzeziny - przedstawienie genezy, założeń, funkcjonowania mapy zagrożeń-dla mieszkańców miasta Brzeziny.

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU.

30.03.2016r – godzina 09.00 przedstawienie genezy , założeń , funkcjonowania mapy zagrożeń , w ramach informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa w 2015 roku – w trakcie SESJI   RADY   GMINY   ROGÓW .      

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU. 

15.04.2016r - godzina 17.30 - DEBATA w budynku Świetlicy Bronowice gm. Brzeziny-dla mieszkańców miejscowości Bronowice, Strzęboszewice, Helenówka, Sadowa.

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU.  

18.05.2016r - godzina 17.00 - DEBATA w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Bogdanka gm. Brzeziny-dla mieszkańców miejscowości Ścibiorów, Zalesie, Bogdanka.

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU.  

Powrót na górę strony