W razie wypadku

W razie wypadku

Postępowanie w przypadku kolizji lub wypadku
 

  Jeśli doszło do zderzenia pojazdów i nie ma ofiar w ludziach powinniśmy niezwłocznie usunąć pojazdy z jezdni, aby przywrócić płynność ruchu i aby nie stwarzać dodatkowego niebezpieczeństwa i zagrożenia dla innych użytkowników ruchu. Jeżeli z powodu zniszczeń lub innych, nie ma możliwości usunięcia pojazdu (pojazdów) z jezdni powinniśmy niezwłocznie osygnalizować miejsce zdarzenia za pomocą świateł awaryjnych samochodu lub innych, w jakie jest on wyposażony i za pomocą trójkąta odblaskowego, który na obszarze zabudowanym powinien być umieszczony na pojeździe lub bezpośrednio za nim, na obszarze niezabudowanym, odległość umieszczenia trójkąta powinna wynosić 30 - 50 metrów, a na autostradzie lub drodze ekspresowej 100 metrów. Powinniśmy odłączyć akumulator w samochodzie, aby uniknąć pożaru.
 

  Jeśli doszło do zdarzenia, w którym są osoby ranne powinniśmy niezwłocznie wszelkimi dostępnymi środkami doprowadzić do zminimalizowania dodatkowego zagrożenia tzn. oznaczyć miejsce wypadku dostępnymi środkami tj. światłami pojazdu i trójkątem na zasadach podanych powyżej. Należy powiadomić o wypadku instytucje powołane do jego usuwania tj. jego skutków - Policję, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną używając do tego telefonu komórkowego, korzystając z najbliższego aparatu telefonicznego, lub poproszenie o taka przysługę przejeżdżających kierowców. Przy zgłoszeniu należy podać w miarę dokładną lokalizację wypadku i ilość osób rannych. Wskazane jest ustalenie świadków wypadku. Należy zabezpieczyć pojazd lub pojazdy uczestniczące w wypadku od możliwości pożaru (rozłączyć akumulator). W przypadku pożaru użyć gaśnicy z własnego pojazdu. Nie przemieszczać pojazdu z miejsca wypadku. Należy zorientować się w ilości rannych i sklasyfikować ich w możliwości pierwszeństwa udzielenia pomocy w miarę naszych możliwości i posiadanych środków. Zorientować się wizualnie odnośnie obrażeń u osób poszkodowanych i możliwości udzielenia pomocy przedmedycznej używając apteczki pierwszej pomocy np. Tamowanie krwawiących ran, unieruchamianie złamań, sztuczne oddychanie. Starać się nie dopuścić do paniki. W miarę możliwości i umiejętności zorganizować wydobycie uwięzionych ofiar z samochodu.
 Po przybyciu na miejsce wypadku pogotowia, Policji należy poinformować o podjętych czynnościach i podporządkować się poleceniom dowodzącego akcją. Kierującemu uczestniczącemu w wypadku drogowym nie wolno oddalać się z jego miejsca, jedynie tylko w celu uzyskania pomocy i niezwłocznie powrócić na jego miejsce. Zarówno na kierującym, jak i na innych uczestnikach wypadku za nieudzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadku ciążą sankcje prawne.

Oświadczenie

 W wielu przypadkach, gdy w zdarzeniu drogowym nie ma ofiar w ludziach sprawę można zakończyć bez udziału Policji. W tym przypadku wystarczy oświadczenie, jakie napisze sprawca zdarzenia poszkodowanemu. W takim oświadczeniu sprawca powinien podać swoje dane personalne tzn. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane dotyczące swoich uprawnień do kierowania tj. kategorię prawa jazdy, jego numer i przez jaki organ ono wydane. Obligatoryjnie w oświadczeniu musi być podany numer polisy OC samochodu sprawcy i przez jaki Zakład Ubezpieczeniowy została ona wydana. Jeśli samochodem sprawcy nie kierował jego właściciel to w oświadczeniu muszą być podane dane właściciela (nazwisko, adres i miejsce zamieszkania).

 W oświadczeniu sprawca zdarzenia powinien napisać, z jakich przyczyn doszło do zdarzenia i jednoznacznie powinien potwierdzić swoją winę za jego spowodowanie. Swoje dane sprawca obowiązany jest podać każdej osobie uczestniczącej w zdarzeniu, o ile o takowe zwrócą się ona do niego.

 

Powrót na górę strony