Gmina Brzeziny, Rejon służbowy nr 3

Gmina Brzeziny, Rejon służbowy nr 3

Gmina Brzeziny, Rejon służbowy nr 3 – dzielnicowy aspirant sztabowy Robert Fal

telefon służbowy nr 603-096-018

adres e-mail: dzielnicowy.brzeziny3@brzeziny.ld.policja.gov.pl

„ Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów ".

Dzielnicowy odbiera pocztę oraz połączenia telefoniczne w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 842 63 30.

Obejmuje teren gminy Brzeziny - wsie:
Adamów, Bielanki, Bogdanka, Bronowice, Buczek, Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Eufaminów, Gaj, Gałkówek Kolonia, Grzmiąca, Helenów, Helenówek, Henryków, Ignaców, Jabłonów, Janinów, Jaroszki, Jordanów, Kędziorki, Małczew, Marianów (kołacki), Michałów, Paprotnia, Pieńki Henrykowskie, Poćwiardówka, Polik, Przanówka, Przecław, Rochna, Rozworzyn, Sadowa, Stare Koluszki, Strzemboszewice, Syberia, Szymaniszki, Ścibiorów, Tadzin, Teodorów, Tworzyjanki, Witkowice, Zalesie, Żabieniec.

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.02.2024r. do 31.07.2024 r.

Rejon służbowy nr III - obejmujący teren gm. Brzeziny, obsługiwany jest przez dzielnicowego  
asp.sztab. Roberta Fal  z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. Po analizie zgłoszeń w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów w lokalnym środowisku wnioskować można,  że w rejonie nr III w chwili obecnej głównym problemem jest  stosowanie środków odurzających. Od czasu uruchomienia  interaktywnego narzędzia w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  uzyskiwano informację od osób tam się logujących, iż w miejscowości Witkowice nr 50P w niedalekim sąsiedztwie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych ujawniane są przypadki parkowania pojazdów w miejscu ustronnym . Podczas weryfikacji zgłoszeń pod wskazanym adresem ujawniono , po odjeździe pojazdów opakowania kolekcjonerskie i woreczki strunowe, wskazujące na zażywanie środków odurzających.
Czas występowania- podczas prowadzonych rozmów z mieszkańcami Witkowice, szczególnie wymienionego rejonu, ustalono, że do zachowań takich dochodzi najczęściej w okresie późno-jesiennym i zimowym,  w godzinach popołudniowo-wieczorowych, kiedy wcześnie zaczyna robić się ciemno i w dni wolne od pracy oraz z chwilą rozpoczęcia weekendu t.j. piątek, sobota i niedziela. Jako sprawcy tych wykroczeń wskazywane  są przeważnie osoby młode, mężczyźni.
Skutek- powyższe zachowania nie są akceptowane społecznie  a u samych osób stosujących takie środki  może prowadzić do zachwiania stanu zdrowia co może mieć związek z różnymi negatywnymi stanami psychicznymi mającymi odniesienie do życia społecznego oraz rodzinnego.

 

- zakładany cel:

-Celem do osiągnięcia we wskazanym przypadku  będzie minimalizacja przypadków stosowania środków odurzających we wskazanym rejonie.

-Zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa w rejonie osiedla

Ocena planu priorytetowego oparta będzie również na podstawie prowadzonej analizy zgłoszeń  KMZB, prowadzonych spraw RSOW oraz rejestru interwencji Policji-SWD, jak również skarg zgłaszanych bezpośrednio do dzielnicowego.

 

- proponowane działania:

-Ujawnianie osób naruszających prawo oraz podejmowanie wobec nich adekwatnych środków prawem przewidzianych.- cały okres obowiązywania planu.

-Prowadzenie spotkań w lokalnym środowisku i rozmowy z sołtysem oraz mieszkańcami miejscowości Witkowice w celu oceny realizacji założeń i zbierania opinii i informacji na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa w rejonie objętym nadzorem.- do 30 marca oraz do 30 czerwca 2024

-Systematyczna kontrola wskazanego terenu w trakcie obchodu rejonu służbowego -przez cały okres działania planu działania priorytetowego.
 
-Kontakt i współpraca z mieszkańcami objętego nadzorem zagrożonego rejonu służbowego i edukacja społeczeństwa pod kątem poprawy ich bezpieczeństwa przez cały okres prowadzonych działań.

-Zadaniowanie f-szy  OPI oraz RRD pełniących służbę patrolową na terenie Gminy Brzeziny.
( Sporządzenie pisma do kierownika OPI i RRD KPP Brzeziny w terminie do 01.04.2024r. z zadaniem patrolowania wskazanego rejonu i kategorycznym reagowaniu na przypadki łamania prawa)

   - podmioty współpracujące:

- Sołtys oraz radny miejscowości Witkowice w celu przekazywania informacji mieszkańcom tego rejonu o zagrożeniu.
-Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach w celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów stosowania środków odurzających.

 

 

 

Powrót na górę strony