Gmina Brzeziny, Rejon służbowy nr 3

Gmina Brzeziny, Rejon służbowy nr 3

Gmina Brzeziny, Rejon służbowy nr 3 – dzielnicowy asp. szt. Robert Fal

telefon służbowy nr 603-096-018

adres e-mail: dzielnicowy.brzeziny3@brzeziny.ld.policja.gov.pl

„ Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów ".

Dzielnicowy odbiera pocztę oraz połączenia telefoniczne w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 842 63 30.

Obejmuje teren gminy Brzeziny - wsie:
Adamów, Bielanki, Bogdanka, Bronowice, Buczek, Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Eufaminów, Gaj, Gałkówek Kolonia, Grzmiąca, Helenów, Helenówek, Henryków, Ignaców, Jabłonów, Janinów, Jaroszki, Jordanów, Kędziorki, Małczew, Marianów (kołacki), Michałów, Paprotnia, Pieńki Henrykowskie, Poćwiardówka, Polik, Przanówka, Przecław, Rochna, Rozworzyn, Sadowa, Stare Koluszki, Strzemboszewice, Syberia, Szymaniszki, Ścibiorów, Tadzin, Teodorów, Tworzyjanki, Witkowice, Zalesie, Żabieniec.

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.02.2023r. do 31.07.2023 r.

Rejon służbowy nr III  -obejmujący gm. Brzeziny, obsługiwany jest przez dzielnicowego asp. sztab. Roberta Fal.   Z analizy stanu bezpieczeństwa wynika, że w II półroczu 2022r w rejonie nr III obejmującym teren gm. Brzeziny dominującym problemem są wykroczenia polegające na wyrzucaniu śmieci , nieczystości na grunty leśne i polne.
Wskazane jest właściwe kształtowanie świadomości prawnej mieszkańców gminy i powiatu brzezińskiego.

 

- zakładany cel:

Wykształcenia zachowań  do przestrzegania przepisów prawa w zakresie właściwego gospodarowania odpadami. Budowanie społecznego zaufania do Policji  reagującej na wszelkie nieprawidłowości.

- proponowane działania:

1) W trakcie obchodu z wykorzystaniem środka transportu - monitorować kompleksy terenów zielonych znajdujące się na terenie gminy Brzeziny    - przeprowadzać rozmowy z osobami zajmujących się prowadzeniem gospodarki odpadami w gminie, informować mieszkańców o konsekwencjach niestosowania się do obowiązujących przepisów a w rażących przypadkach łamania prawa stosować represje,
    

2) Udział w spotkaniach ze społeczeństwem, współdziałanie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ochrony Środowiska w Skierniewicach  .      

 

 

- podmioty współpracujące:

PZW – Koło Brzeziny oraz Państwowa Straż Rybacka, Straż Leśna, Nadleśnictwo w                                    
Kaletniku i Leśnictwo Brzeziny. WOOŚ w Skierniewicach, Urząd Gminy w Brzezinach.

 

Powrót na górę strony