Gmina Jeżów, Rejon służbowy nr 5

Miasto i Gmina Jeżów, Rejon służbowy nr 5

Miasto i Gmina Jeżów, Rejon służbowy nr 5 –dzielnicowy młodszy aspirant Rafał Jóźwicki

telefon służbowy nr 690-115-329

adres e-mail:  dzielnicowy.brzeziny5@brzeziny.ld.policja.gov.pl

„ Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów ".

Dzielnicowy odbiera pocztę oraz połączenia telefoniczne w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 842 63 30.

Obejmuje teren miasta Jeżów oraz gminy Jeżów - wsie:
Brynica, Dąbrowa, Frydrychów, Góra, Jankowice, Jankowice Kolonia, Jasienin Duży i Mały, Kosiska, Leszczyny Kolonia, Lubiska, Lubiska Kolonia, Marianówek, Mikulin, Mikulin Parcela, Mościska, Olszewo, Popień, Popień Parcela, Przybyszyce, Rewica, Rewica Kolonia, Rewica Królewska, Rewica Szlachecka, Strzelna, Taurów, Władysławowo, Wola Łokotowa, Zamłynie.

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r.

- główny zdiagnozowany problem:

Rejon służbowy nr V - obejmujący teren gm. Jeżów, obsługiwany jest przez dzielnicowego mł.asp. Rafała Jóźwickiego z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.
Na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców miejscowości Rewica ustalono, iż na terenie miejscowości jest wiele gospodarstw rolnych na których znajdują się zwierzęta gospodarcze w tym psy. Psy należące do właścicieli posesji często w godzinach popołudniowych wydostają się z nieruchomości i chodzą po miejscowości Rewica w głównej mierze w okolicach numeru 39, stwarzając tym realne zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu pieszego i kołowego. Skutkiem niedopełnienie przez właściciela psa obowiązku sprawowania nadzoru, niewłaściwego zabezpieczenia zwierzęcia domowego może być spowodowanie zdarzenia drogowego czy pogryzienie mieszkańców co prowadzi do dalszych konsekwencji prawnych.

- zakładany cel:

Zakłada się że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego w miejscowości Rewica zostanie ograniczone zjawisko liczby zwierząt domowych poruszających się po terenach ogólnodostępnych bez zachowanego właściwego nadzoru przez właściciela, osobę która trzyma zwierzę.
Edukowanie społeczności lokalnej o skutkach wynikających z niedopełnienia obowiązku zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt poprzez prowadzenie rozmów profilaktycznych w trakcie pełnionych służb obchodowych oraz udostępnianie przedmiotowych informacji  za pośrednictwem miejscowego Urzędu Miasta i Gminy oraz  sołtysa.
Ocena realizacji planu zostanie oparta na ponownym przeprowadzeniu analizy  oraz informacji uzyskanych od społeczności lokalnej.

- proponowane działania: 

- Systematyczne kontrole oraz przeprowadzenie rozmów profilaktycznych z właścicielami zwierząt   domowych przez dzielnicowego informując o obowiązkach , a w przypadku nie podjęcia przez nich działań, adekwatna reakcja na popełnione wykroczenia – w trakcie realizacji planu.
- Przekazanie sołtysowi założeń planu działania priorytetowego poprzez przeprowadzenie rozmowy celem rozpropagowania na terenie miejscowości Rewica. – do dnia 31.05.2024r
- Zorganizowanie spotkań ze społeczeństwem w miejscowości Rewica celem przekazania informacji o zagrożeniach płynących z niewłaściwego sprawowania nadzoru nad zwierzętami – do dnia 31.06.2024r.
 - Przeprowadzenie spotkania z Sekretarzem Urzędu Miasta i Gminy  w Jeżowie omówienie  informacji o zagrożeniach płynących z niewłaściwego sprawowania nadzoru nad zwierzętami z prośba o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego w terminie do 31.06.2024

- podmioty współpracujące:

1.Urząd Miasta i Gminy w Jeżowie- rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego.
2. Sołtys Sołectwa Rewica – rozpropagowanie na terenie miejscowości Rewica założeń planu działania  priorytetowego

 

 

 

Powrót na górę strony