Gmina Rogów, Rejon służbowy nr 6

Gmina Rogów, Rejon służbowy nr 6

Gmina Rogów, Rejon służbowy nr 6 – dzielnicowy aspirant sztabowy Sławomir Stańczyk

telefon służbowy nr 690-115-511
adres e-mail:
dzielnicowy.brzeziny6@brzeziny.ld.policja.gov.pl

„ Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów ".

Dzielnicowy odbiera pocztę oraz połączenia telefoniczne w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 842 63 30.

Obejmuje teren gminy Rogów - wsie:
Rogów, Jasień, Józefów, Kobylin, Kotulin, Marianów Rogowski, Mroga Dolna, Mroga Górna, Olsza, Popień, Przyłęk Duży,Przyłęk Mały, Rogów Parcela, Rogów Wieś, Romanówek, Stefanów, Wągry, Wągry Nowe, Zacywilki.

 

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r.

- główny zdiagnozowany problem:

Rejon służbowy nr VI - obejmujący teren gm. Rogów, obsługiwany jest przez dzielnicowego asp.szt. Sławomira Stańczyka z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. Podczas obchodu w rejonie służbowym (własne rozpoznanie terenowe) stwierdzono że ok. 50% budynków  w miejscowości Jasień nie posiada oznaczeń posesyjnych. Zagrożenie to występuje całą dobę i   ma to znaczący wpływ na czas dotarcia z pomocą wszelkim alarmowym służbą w przypadku nagłego zdarzenia co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.  Przyczyną zaistniałej sytuacji jest niska świadomość społeczna w zakresie naruszeń prawa i konsekwencji wynikających z art.64KW.

- zakładany cel:

Zakłada się że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego we wskazanej miejscowości zostanie wyeliminowany problem oznaczeń posesyjnych co najmniej o 75%.
Oznakowanie posesji przez ich właścicieli z zewnątrz tabliczkami z numeracją przyczyni się do skrócenia czasu reakcji służb ratunkowych na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Ocena realizacji planu zostanie oparta na ponownym przeprowadzeniu  analizy  stanu bezpieczeństwa podczas obchodu.

- proponowane działania: 

- W trakcie obchodu informować mieszkańców o podejmowanych działaniach w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa poprzez właściwe oznakowanie posesyjne. Systematyczne kontrole, oraz prowadzenie rozmów profilaktycznych z mieszkańcami przez dzielnicowego informując o obowiązkach, a w przypadku nie podjęcia przez nich działań, adekwatna reakcja na popełnienie wykroczenia z art. 64KW – do 30.03.2024r.
- Zaktywizowanie lokalnego samorządu – w trakcie realizacji planu w terminie do 31.07.2024r.
- skierowanie wniosku do kierownika ogniwa patrolowo interwencyjnego KPP w Brzezinach o dokonanie przez służby patrolowe na I i II zmianie kontroli i sprawdzeń nr. posesyjnych w przypadku interwencji w m. Jasień, oraz adekwatna reakcja na popełnione wykroczenie przez cały okres funkcjonowania planu. – w terminie do 31.07.2024r.

- podmioty współpracujące:

1.Urząd Gminy w Rogowie – rozwieszenie, oraz rozpowszechnienie  wśród mieszkańców informacji o realizowaniu przez dzielnicowego planie działania priorytetowego  
2.Sołtys miejscowości Jasień – rozpropagowanie w formie kurendy na terenie miejscowości Jasień założeń wynikających z planu działania priorytetowego oraz współpraca przy organizowaniu spotkań z lokalną społecznością .

 

 

Powrót na górę strony