Miasto Brzeziny, Rejon służbowy nr 1

Miasto Brzeziny, Rejon służbowy nr 1

Miasto Brzeziny, Rejon służbowy nr 1- dzielnicowy aspirant sztabowy Grzegorz Miazek

telefon służbowy nr 601-371-226

adres e-mail: dzielnicowy.brzeziny1@brzeziny.ld.policja.gov.pl

 

„ Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów ".

Dzielnicowy odbiera pocztę oraz połączenia telefoniczne w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 842 63 30.


Obejmuje ulice:
Łódzka – numery parzyste, Ludowa, Strykowska, Kopernika, Kościuszki – numery parzyste, Kordeckiego, Chopina. Słowackiego, Kołłątaja, Słoneczna, Orzeszkowej, Konopnickiej, Burskiego, Stryjkowskiego, Krakówek, Nowa, Potockiego, Niemcewicza, Czartoryskiego, Dekerta, Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Prusa, Droga Młyńska, Sosnowa, Kilińskiego, Reymonta, Północna, Brzozowa, Madalińskiego, Racławicka, Uniwersału Połanieckiego, Jasińskiego, Kosynierów, Marii Skłodowskiej-Curie, Szarych Szeregów, Korczaka, Wojska Polskiego, Nadrzeczna, Lasoskich, Traugutta- numery nieparzyste, Joselewicza, Plac Jana Pawła II – numery parzyste od 12 do 14, Świętej Anny, Mickiewicza – numery parzyste od nr 10,  Sienkiewicza – numery nieparzyste,  Frycza-Modrzewskiego, Głowackiego, Wspólna, Malownicza, Mrocka, Gąsiorka, Pileckiego, Sikorskiego, Słodowa, Ogrodowa, Partyzantów, Kosmonautów, Hetmana, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Przedwiośnie, Różana, Daliowa, Irysowa, Konwaliowa, Chryzantem, Tulipanowa, Sasanek, Zawilcowi, Cegielniana, Konstytucji 3 Maja, Bohaterów Warszawy. 
 
 
 
 

Plan działania priorytetowego: w okresie od 01.02. 2024r. do 31.07.2024 r.

Rejon Służbowy nr I obsługiwany jest przez dzielnicowego asp. sztab. Grzegorza Miazka i obejmuje on północną część miasta Brzeziny. Na podstawie analizy bezpieczeństwa, przeprowadzonej w trakcie służb obchodowych stwierdzono, że na ul. Pileckiego, Sikorskiego, Porzeczkowej ok. 50% nowowybudowanych, zamieszkałych budynków nie posiada oznaczenia posesyjnego (nr porządkowego). Zagrożenie występuje całą dobę i ma to znaczący wpływ na czas dotarcia z pomocą wszelkim alarmowanym służbom w przypadku nagłego zdarzenia co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Przyczyną występowania zagrożenia jest niska świadomość społeczna w zakresie naruszeń prawa i konsekwencji wynikających z art. 64 KW.

- zakładany cel:

Wyeliminowanie co najmniej o 75% problemu z nieprawidłowym  oznakowaniem posesji       tabliczkami z numeracją porządkową co przyczyni się do skrócenia czasu reakcji służb ratunkowych na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Ocena realizacji planu zostanie oparta na ponownym przeprowadzeniu analizy stanu bezpieczeństwa podczas służb obchodowych.

 

- proponowane działania:

1. W trakcie służby obchodowej informować mieszkańców o podejmowanych działaniach w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa poprzez właściwe oznakowanie posesyjne w     terminie do 01.07.2024r.
2. Systematyczne kontrole w rejonie wskazanych ulic – w trakcie realizacji planu.
3. Zamieszczenie artykułów w lokalnej prasie w terminie do 01.03.2024r.
4. Zaktywizowanie lokalnego samorządu w terminie do 01.04.2024r.
5. Skierowanie pisma (w terminie do 09.02.24r.) do kierownika OPI dot. zadaniowania f-szy z prośbą o dokonywanie sprawdzeń nr. posesji  podczas interwencji na wskazanych ulicach oraz adekwatne reakcje na popełnione wykroczenie związane z brakiem oznakowania .
Zadanie będzie obowiązywać przez cały czas obowiązywania planu działania tj. do 31.07.24r

 

 

- podmioty współpracujące:

1.    Samorząd Lokalny – rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego,
2.    Lokalna prasa – umieszczenie artykułu informującego o założeniu wynikającym z planu działania priorytetowego,
3. Funkcjonariusze WPiRD KPP w Brzezinach – przekazywanie informacji mieszkańcom podczas służb patrolowych oraz przy podejmowaniu interwencji w rejonie wskazanych ulic,

 

 

 

 

.

Powrót na górę strony