INFORMACJE

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Brzezińscy policjanci z uczniami o służbie w mundurze

14 marca 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach z uczniami klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach. Uczestnicy spotkania mogli uzyskać informacje na temat wymogów jakie muszą spełnić oraz jak wyglądają poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego do pełnienia służby w Policji.

Brzezińscy policjanci w ramach działań promujących zawód policjanta odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach, gdzie spotkali się z uczniami klasy o profilu mundurowym Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach imienia Jarosława Iwaszkiewicza. Prelegenci w trakcie spotkania przedstawili bardzo ciekawą i obrazową prezentację multimedialną, która zawierała informacje - kto może zostać policjantem, jakie warunki musi spełnić oraz jakie są etapy rekrutacji. W trakcie jej wyświetlania omówiony został szczegółowo test sprawności fizycznej oraz jak się do niego przygotować. Przekazane zostały również informacje, gdzie i jakie dokumenty powinni złożyć kandydaci oraz terminy planowanych przyjęć do służby w 2023 roku. Dla najbardziej zainteresowanych funkcjonariusze mieli przygotowane materiały promocyjne zawierające informacje objaśniające krok po kroku procedurę naboru do służby.  Spotkanie było bardzo dobrą okazją do poruszenia tematyki dotyczącej handlu ludźmi w kontekście osób, które przyszłościowo będą poszukiwały pracy.
Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach.
Szczegółowych informacji udziela:
Zespół do Spraw Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 5
tel. 47 8426 312
aspirant Mariusz Chmiel

 

  • umundurowany policjant prowadzi prelekcję dla uczniów w sali Powiatowego Urzędu Pracy.
Powrót na górę strony