INFORMACJE

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy

Wypadki w pracy zdarzają się właściwie każdego dnia i choć w wielu przypadkach kończą się jedynie niewielkimi szkodami, zapobieganie im to jedno z najważniejszych zadań zarówno pracodawców, jak i pracowników. Każdy, kto wyrusza rano do pracy spodziewa się, że bezproblemowo zakończy za kilka godzin swój dzień pracy i wróci bezpiecznie do domu. Wierzymy, że pracodawca wypełnił swój obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy i jest w stanie zagwarantować nam odpowiednie warunki.

Jak zapobiegać wypadkom przy pracy – podstawowe zasady:
zapoznaj się z instrukcją – najpierw zapoznaj się z instrukcją zanim rozpoczniesz wykonywanie danej czynności;
przestrzegaj instrukcji – staranie podążaj i stosuj się do słownych i pisemnych instrukcji. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące jakiegokolwiek zadania poproś przełożonego lub osobę nadzorującą o pomoc;
ubrania robocze – noś odpowiednio dopasowane ubrania robocze do wykonywanych czynności oraz stosuj środki ochrony osobistej jak na przykład okulary ochronne, rękawiczki, ochronniki słuchu;
ocena ryzyka – oceń ryzyko przed rozpoczęciem planowanej czynności w celu identyfikacji zagrożeń;
zachowaj ostrożność – podczas transportowania czynników chemicznych, szklanych opakowań i wyposażenia zachowaj szczególną ostrożność;
zachowaj porządek – utrzymuj przez cały czas porządek na miejscu pracy. Dbaj, aby wyposażenie było odkładane na swoje miejsce i nie powodowało zagrożenia;
środki pierwszej pomocy – zapoznaj się z wyposażeniem apteczki oraz instrukcją postępowania w razie sytuacji awaryjnych. Niezwłocznie zgłaszaj wszystkie incydenty przełożonemu.
Stosowanie się do tych zasad zminimalizuje możliwość zaistnienia wypadku w pracy i znacząco poprawi nasze bezpieczeństwo.
starszy aspirant Mariusz Chmiel

 

Powrót na górę strony