Gmina Dmosin, Rejon służbowy nr 4

Gmina Dmosin, Rejon służbowy nr 4

Gmina Dmosin, Rejon służbowy nr 4 – dzielnicowy aspirant sztabowy Krzysztof Jatczak

telefon służbowy nr 601-371-219

adres e-mail:  dzielnicowy.brzeziny4@brzeziny.ld.policja.gov.pl

„ Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów ".

Dzielnicowy odbiera pocztę oraz połączenia telefoniczne w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 842 63 30.


Obejmuje teren gminy Dmosin - wsie:
Borki, Dmosin Wieś, Dmosin I, Dmosin II, Grodzisk, Kałęczew, Kraszew Wielki, Kuźmy, Michałów, Nadolna, Osiny, Rozdzielna, Wiesiołów, Zawady, Ząbki, Dąbrowa Mszadelska, Janów, Kamień, Kołacin, Kołacinek, Koziołki, Kraszew, Lubowidza, Nadolna Kolonia, Nagawki, Nowostawy Dolne, Szczecin, Teresin, Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa Kolonia.

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r.

Rejon służbowy nr IV - obejmujący teren gm. Dmosin, obsługiwany jest przez dzielnicowego  
asp.szt. Krzysztofa Jatczaka z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. Po analizie zgłoszeń w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów w lokalnym środowisku wnioskować można,  że w rejonie nr IV w chwili obecnej głównym problemem jest spożywanie alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych. Od czasu uruchomienia  interaktywnego narzędzia w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  uzyskiwano informację od osób tam się logujących, iż w miejscowości Wola Cyrusowa 84 w rejonie sklepu spożywczego ujawniane są przypadki spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Podczas weryfikacji zgłoszeń pod wskazanym adresem ujawniono butelki i puszki po spożytym alkoholu, które leżały za sklepem oraz pozostawione zostaly w znajdującej się nieopodal sklepu wiacie przystankowej. Podczas prowadzonych rozmów z mieszkańcami miejscowości Wola Cyrusowa oraz Wola Cyrusowa Kolonia ustalono, że wykroczenia z art. 43'UWTPiA  
popełniane są przeważnie w godzinach popołudniowych w dni wolne od pracy oraz z chwilą rozpoczęcia weekendu t.j. piątek, sobota i niedziela. Jako sprawcy tych wykroczeń wskazywani są przeważnie obcokrajowcy(Ukraińcy) którzy po powrocie z pracy do swoich kwater spotykają się w tutejszym sklepie gdzie dokonują zakupów. Mimo zgłaszanych im uwag przez właściciela sklepu oraz personel lekceważą sobie obowiązujące  przepisy prawa, nie przywiązują wagi do zwracanych im uwag. Skutkiem ich działania jest zaśmiecanie terenu przyległego do sklepu, przystanku autobusowego oraz przydrożnych rowów melioracyjnych butelkami , puszkami po spożytym alkoholu.

- zakładany cel: 

-Celem do osiągnięcia we wskazanym przypadku  będzie spadek liczby zgłoszeń dotyczących popełnianych wykroczeń spożywania alkoholu i zaśmiecania.

-Zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa w rejonie sklepu w trakcie wykonywanych zakupów wykonując kontrole zagrożonego rejonu służbowego.

Ocena planu priorytetowego oparta będzie również na podstawie prowadzonej analizy zgłoszeń  KMZB, prowadzonych spraw RSOW oraz rejestru interwencji Policji-SWD, jak również skarg zgłaszanych bezpośrednio do dzielnicowego.

- proponowane działania: 

-Ujawnianie osób naruszających prawo oraz podejmowanie wobec nich adekwatnych środków prawem przewidzianych.

-Podczas prowadzonych spotkań w lokalnym środowisku i rozmowach z mieszkańcami miejscowości Wola Cyrusowa i Wola Cyrusowa Kolonia będzie prowadzona ocena realizacji założeń i zbierania opinii na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa w rejonie objętym nadzorem.

-Kontakt z właścicielem i pracownikami sklepu w celu przekazania informacji na temat możliwości reagowania na wykroczenia, oraz dokonanie sprawdzenia pod kątem wyposażenia sklepu w obowiązkowe tablice informacyjne dot. sprzedaży wyrobów alkoholowych. Termin wykonania czynności do dn. 01.04.2024.

-Systematyczna kontrola wskazanego terenu w trakcie obchodu rejonu służbowego przez cały okres działania planu działania priorytetowego.
 
-Kontakt i współpraca z mieszkańcami objętego nadzorem zagrożonego rejonu służbowego i edukacja społeczeństwa pod kątem poprawy ich bezpieczeństwa przez cały okres prowadzonych działań.

-Zadaniowanie f-szy  OPI oraz RRD pełniących służbę patrolową na terenie Gminy Dmosin.
( Sporządzenie pisma do kierownika OPI i RRD KPP Brzeziny w terminie do 01.04.2024r.)

- podmioty współpracujące: 

-Informowanie lokalnej społeczności w trakcie obchodu rejonu służbowego, rozmowy z sołtysami oraz radnymi miejscowości Wola Cyrusowa i Wola Cyrusowa Kolonia w celu przekazywania informacji mieszkańcom tego rejonu o zagrożeniu.
-Omówienie realizowanego planu z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dmosinie w celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

 

 

 

Powrót na górę strony