Miasto Brzeziny, Rejon służbowy nr 2

Miasto Brzeziny, Rejon służbowy nr 2

Miasto Brzeziny, Rejon służbowy nr 2 – dzielnicowy aspirant sztabowy Jarosław Sobieszkoda

telefon służbowy nr 603-632-373
adres e-mail:  dzielnicowy.brzeziny2@brzeziny.ld.policja.gov.pl

„ Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów ".

Dzielnicowy odbiera pocztę oraz połączenia telefoniczne w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 842 63 30.

Obejmuje ulice:
Łódzka – numery nieparzyste, Krasickiego, Piłsudskiego, Łąkowa, Rejtana, Spacerowa, Małczewska, Leśna, Skośna, Jarzębinowa, Moniuszki, 1 Maja, Siedzikówny "Inki", Żeromskiego, Plac Jana Pawła II – bez nr od 12 do 14,  Świętej Anny,  Reformacka, Staszica, Przechodnia, Mickiewicza – numery 2 i 6/8 oraz wszystkie nieparzyste, Traugutta - numery parzyste,  Fredry, Andersa, Południowa, Przemysłowa, Wodociągowa, Przemysłowa, Zdrowie, Sportowa, Orzeszkowej, Polna, Składowa, Dąbrowskiego, Sienkiewicza – numery parzyste, Spokojna, Cicha, Wesoła. 

 

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.02. 2024r. do 31.07.2024r.

- zdiagnozowane zagrożenie ;

W rej nr. 2 na terenie miasta Brzeziny wg KMZB oraz uwag kierowanych bezpośrednio do dzielnicowego od mieszkańców Brzezin problemem jest zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w rejonie ul. Pl. Jana Pawła II 7 a tym samym w rejonie lokalizacji sklepu Groszek. Do sytuacji takich dochodzi w godzinach popołudniowych oraz wieczornych, skutkiem czego jest spadek poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców związany z  zachowaniem przebywających tam osób, często będących pod wpływem alkoholu, używających słów wulgarnych i zaczepiających przechodniów. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być lokalizacja sklepu z alkoholem w pobliżu miejsc-bram kamienic, łatwych do przemieszczania się dla osób zakłócających porządek prawny.

- zakładany cel:

Zakładanym celem jest poprawa ładu i porządku publicznego w wyznaczonym rejonie oraz ograniczenia o 30%  przypadków spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych. Ocena osiągniętego celu nastąpi na podstawie analizy SESPOL oraz bezpośrednich rozmów z mieszkańcami.

- proponowane działania:

1)    Prowadzenie rozmów przez dzielnicowego z mieszkańcami przyległego terenu tj. ul. Staszica, Pl. Jana Pawła II, ul. Przechodniej przez cały okres realizacji planu
2)    Oddziaływanie prewencyjne poprzez kilkuminutowe postoje radiowozem we wskazanym rejonie podczas pełnienia służby patrolowej przez cały okres realizacji planu
3)    Do końca marca 2024r nawiązanie kontaktu z osobami prowadzącymi działalność handlową w rejonie występowania zagrożenia
4)    Zaangażowanie w działania f-szy  OPI  oraz innych komórek służbowych.(sporządzenie pisma do kierownika OPI do dnia16.02.2024r)
5)    Wykrywanie sprawców wykroczeń w trakcie realizacji planu.
6)    Zamieszczenia artykułu w lokalnej prasie ( do 30.03.2024r)
7)    Kierowanie wniosków do MKRPA przy UM Brzeziny w przypadku stwierdzenia powtarzanie się przypadków spożywania alkoholu przez te same osoby.

 

- podmioty współpracujące:

1)Urząd Miasta Brzeziny –udostepnienie zapisu z monitoringu zainstalowanego w Pl. JP II celem identyfikacji sprawców wykroczeń.
2)MKRPA przy UM Brzeziny poprzez wdrożenie procedur komisji wobec osób nadużywających alkohol oraz osób od niego uzależnionych.
3)BIS- umieszczenie artykułu na temat planu działań priorytetowych.

 

 

 

 

Powrót na górę strony